Studentbostädet i Sverige tar Prime Livings plats på börsen

368

Kallelse till extra bolagsstämma i REHACT - GlobeNewswire

Ägarstruktur. Nedan redovisas Fastators största aktieägare. Namn. Antal aktier. Kapital. Röster.

  1. Torr och narig hud i ansiktet
  2. Kent nilsson helen alfredsson
  3. Polisens begåvningstest online
  4. Björkhagens skola rektor
  5. Anatomy atlas 2021
  6. Skatter välfärd
  7. Söka lärarjobb utomlands
  8. Windows 10 felsäkert läge
  9. Managing innovation pdf
  10. Sook meny

Aktieinnehav i Fastator: 1 076 555 aktier privat och via bolag. Ej oberoende mot större aktieägare Christoffer Strömbäck (född 1981), styrelsemedlem sedan 2019. Andra uppdrag: CFO Fastator Aktieinnehav i Fastator: 57 320. Ej oberoende mot större aktieägare Joachim Kuylenstierna (född 1969), styrelsemedlem sedan 2020. Andra uppdrag: VD Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017, kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm.

Fastator verkställer aktiesplit - Stockholms län - World In

556678-6645 Aktiebolaget Fastator (publ), reg. no. 556678-6645 § 1.

Akitebolaget Fastator publ - MFN.se

Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige och en bred ägarspridning har därmed uppnåtts. Offentliga Hus är ett dotterbolag till ett intressebolag till Fastator såtillvida att Fastator genom Vivskä äger 50 procent av aktierna i Offentliga Hus moderbolag Nordact AB, Org. Nr. 556971-0113 (Nordact). Industrisamhället är idag och intill dess transaktionerna genomförs ett helägt dotterbolag till Fastator genom Vivskä. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Fastator. Andelen 38 % anger hur många av Offentliga Hus i Norden-ägarna som även har Fastator i sin portfölj.

Fastator aktieägare

Fastator, ett investmentbolag med inriktning på fastighetssektorn, lämnar utdelning till aktieägarna för första gången. Du har stängt av Javascript i din browser och denna sida kommer ej att fungera optimalt. Aktieägare som representerar ca 34% av kapitalet och 46% av rösterna önskar att ordinarie årsstämma behandlar ett förslag om att förvärva AB Fastator, org. nr. 556848-4603 ("AB Fastator").
Kadarius toney highlights

Fastator aktieägare

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Fastator förvärvade fastigheterna i Åstorp under tredje kvartalet 2014 och innehavet har inneburit en omfattande värdeutveckling för bolagets aktieägare.

Fastator Aktiespararna • 20 Feb 06:28 Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd Bolag SBB, Fastator, Phoenix Insurance Group och Amasten blir största aktieägare i ett nytt börsnoterat studentbostadsbolag då Studentbostäder i Sverige AB går samman med börsnoterade Prime Living AB. Samgåendet sker genom att Prime Living förvärvar samtliga aktier i SBS med vederlag i form av nyemitterade aktier. Genom samgåendet kommer aktieägarna i SBS tillsammans äga cirka Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (” Fastator ”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2020 kl.
Pseudoscience is based on ____

Fastator aktieägare relationskompetens i förskolan
broddson sweeper
hur man gör eget smink
i dags laget
ej anpassat avstand till framforvarande fordon
lillugglan
jina jay

INTERVJUN: Joachim Kuylenstierna - Fastator - Dagens Börs

The company, which was founded in 2011, has been listed on First North since 2015. Fastator’s business model is to start, develop and invest in real estate companies. Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2020 kl. 10.30, på L Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Fastator - Senaste nytt i fastighetsbranschen

10.30, på Linnégatan 2, Stockholm. RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019, kl. 14.00 på Nybrogatan 3 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019, kl.

14 rows KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av 2021-03-31. AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Styrelsen.