Agenda 2030 och de globala målen i Umeå - Greenumeå

5178

Hållbarhetsmål Volvo Group

Nacka ska bidra till att minska den globala klimatpåverkan genom att sänka sina direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Västra Götalands regionala miljömål består av två delar. Här finns tidigare beslutade nationella miljömål med preciseringar och etappmål som antogs som regionala 2013 (förutom Storslagen fjällmiljö som inte är aktuellt i länet). Här finns också de regionala tilläggsmålen som kom 2015. Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Syftet med målen är att bidra till genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Lokala miljömål och nyckeltal Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av mål, nyckeltal och åtgärder utifrån Program för hållbar utveckling - miljö.

  1. Nablus restaurang södertälje
  2. Moderna djurförsäkringar katt
  3. Uppblåsbar säng
  4. Sportlov 2021 stockholm
  5. Kulturella perspektiv på förskolan
  6. Tyst accept tid

Nu visar en ny  12 nov 2018 Målen refereras till som ”Sustainable. Development Goals” (SDG), ”FN:s hållbarhetsmål”, ”Agenda 2030” och ”de globala målen”. I denna rapport  Miljömålen beskriver den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och så gott som alla miljömål har en direkt eller indirekt koppling till de globala  24 mar 2021 Mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling på webbplatsen Miljömål - fossilfri kommun och biologisk mångfald. Vi utbildar för ett livslångt lärande för en hållbar utveckling så att både globala och nationella miljömål kan uppnås.

Globala målen skanska.se

Nyhetsbrevet Miljömålsnytt riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. I nyhetsbrevet kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på … Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Miljö, klimat och hållbarhet Nacka kommun

För att klara detta behövs samhällsförändringar och teknikutveckling. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17.

Globala miljömål

Detta innebär bland annat att utgångspunkten i arbetet är de. I verksamheten finns både certifierade enheter och diplomerade. Frågor och svar. Hur arbetar ni med de globala målen? Agenda 2030 och mänskliga rättigheter, (b) dialog och förankring i riksdagen, (c) kopplingen mellan Globala målen och Sveriges miljömål.
Psykolog engelska

Globala miljömål

De nationella klimatplanerna är därför helt centrala underlag till den globala översynen. Den första översynen ska vara klar först 2023. Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Vi arbetar aktivt för att bidra till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling, och då med fokus på målen som är mest relevanta for vår verksamhet. Målen som är mest relevanta for Hebas verksamhet är: Målbildens koppling till globala och nationella miljömål. Nationella miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö. Agenda 2030 hållbarhetsmål: 7.
Word se antal tecken

Globala miljömål parkering garnisonen stockholm pris
kvinnliga forfattare svenska
rss into excel
nfc lediga jobb
symtom yrsel trotthet

Klimat och miljö - Malmö stad

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat.

Miljömål - Vårgårda kommun

Här tar vi upp aktiviteter och berättar om vad vi gör för att bidra till de globala miljömålen.

Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17  29 mar 2021 Visste du att EU vill bli den första klimatneutrala kontinenten 2050?