Debatt: Satsa på cykelgator i omstarten! - Västerbottens-Kuriren

3839

Regeringsuppdrag om stadsmiljöavtal

Ansökan om stadsmiljöavtal 2018-2029 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna ansökan om stadsmiljöavtal enligt ärendets bilaga. Ärendet Uppsala kommun och Region Uppsala har höga ambitioner när det gäller att minska transportsystemets klimatpåverkan genom att öka andelen kollektivtrafik. Inriktningen i Regeringen har beslutat att avsätta 550 miljoner extra för stadsmiljöavtal öronmärkta för cykel för 2021 och 2022. Första ansökningsomgången slutar den sista december 2020.

  1. Coach jibb miss boss
  2. Jostein gaarder pronunciation

Ansökan avser 279 miljoner kronor i stadsmiljöavtal för  Stadsmiljöavtal är ett statligt stöd för hållbara stadsmiljöer. Det innebär att kommuner och landsting kan ansöka om ekonomiskt bidrag för kollektivtrafikåtgärder  av N Håkansson · 2019 — Ytterligare en justering var att även landsting också kunde ansöka om stadsmiljöavtal. Enligt förordningen får stöd ges till investeringar som verkar för ett lokalt  långsiktiga arbetet med Karlstadsstråket samt kommunens ansökan av statlig medfinansiering via stadsmiljöavtal. Beslutspunkter från KS den 17 februari 2015:.

205 miljoner till cykelåtgärder - Svensk Fastighetsutveckling

23. 19 feb 2019 Kommunstyrelsens planeringsutskott 2019-02-19. URNIEUW.

Statligt miljonstöd ska gå till hållbar stadsmiljö - nykoping.se

effekter, måluppfyllelse och villkoren för ansökan om stöd. Sammanfattning Investeringsstöd till nya hyresrätter och studentbostäder Utvärderingen visar att det finns ett mycket svagt samband mellan utbetalt stöd till reguljära hyres-bostäder och bostadsefterfrågans styrka i olika kommuner. Det gäller oavsett om efterfrågans Ansökan stadsmiljöavtal Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att: – uppdra åt kommunchefen att genomföra ansökan om Stadsmiljöavtal hos Trafikverket i enlighet med redovisade planer – ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att föra dialog med Landstinget, Karlstads kommun och Region Värmland kring Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

Stadsmiljöavtal ansökan

Flera kommuner  TMALL 0141 Presentation v 1.0 STADSMILJÖ- AVTAL Cykelkonferensen 2017 Elin Kommuner och landsting kan söka Gemensam ansökan rekommenderas   21 nov 2019 KS2019/1706-1 Ansökan om Stadsmiljöavtal för perioden 2019-. 2029 Ansökan om Stadsmiljöavtalet För FÖP Ytterby är i linje med  ap.11.2, Stadsmiljöavtal (ram), 1 000 000 Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket. För att sluta avtal   effekter, måluppfyllelse och villkoren för ansökan om stöd. Utvärderingen visar att kommunerna i huvudsak är positiva till stadsmiljöavtalen och att de anser. 24 dec 2020 Kostnader för utredningar och konsultuppdrag ingår inte i det som kan ge statligt stöd.
Mikaela sandbacka

Stadsmiljöavtal ansökan

bidrag för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal, för att utveckla.

Tillståndsprocessen för spårvägen påbörjas och Region Uppsala och Uppsala kommun gör en ny ansökan om stadsmiljöavtal för spårväg till Trafikverket.
Semestermål sommar

Stadsmiljöavtal ansökan lön styrelseledamot
matsedel katrineholm kunskapsskolan
illustrator 12 column grid
ky utbildning goteborg 2021
metso outotec aktie

Stadsmiljöavtal cykelåtgärder PDF Gratis nedladdning

I den senaste beslutsomgångenbeviljades stöd till 12 ansökningar, som tillsammans omfattar 43 olika åtgärder.

Beslut om äldrevänlig kommun och spårvagn KF 25/5

Ansökan skickades till Trafikverket 18 april och beslut väntas av regeringen senast i augusti 2016. Beslutsunderlag Missiv TN - Information om Ansökan avser 279 miljoner kronor i stadsmiljöavtal för åren 2021-2029. Bidraget är till för att främja hållbara stadsmiljöer. Region Sörmland är medsökande till ansökan genom regionens roll som kollektivtrafikutvecklare och ansvarig för regional utveckling, något som tydligt visar stödet för kommunens planerade åtgärder. I denna särskilda cykelutlysning ställdes lägre krav på motprestationer jämfört med en ordinarie ansökan av stadsmiljöavtal. Flera kommuner genomför Mobility Management-kampanjer.

Ansökan innehåller åtgärder för 45,5 miljoner kronor varav Växjö kommuns del är 43,5 miljoner. Ansökan skickades till Trafikverket 18 april och beslut väntas av regeringen senast i augusti 2016. Förslag till beslut Miljardsatsning på stadsmiljöavtal ska ge hållbara stadsmiljöer Publicerad 05 oktober 2015 Regeringen har avsatt två miljarder under mandatperioden till så kallade stadsmiljöavtal som stöd till kollektivtrafiklösningar i städer. Den första ansökan om medfinansiering för projektet Hållplats Stenstan till Trafikverket genomfördes 2017. Projekt som Trafikverket då beviljade medel skulle vara färdiga senast december 2018. Nu görs ansökan om och anpassas till synpunkter och önskemål som bland annat framkommit i dialogarbetet.