SÄKERHETSDATABLAD Träolja - Biltema

3394

Säkerhetsdatablad - Tamro

Han ville göra Nordkorea till världens svampmetropol nummer ett. Enligt WHO är Brasilien nummer fem på listan över länder med flest vägolyckor. Julia är inte nummer två i den här Inte en enda sedel stämmer med listan på numren vi fick av banken. Vi jämförde numren i Lars-Ove Karlsons mobil med Torgny Anderssons. Och en lista med numren som de i sin tur har ringt till via samma mast.

  1. Kula do fotografii
  2. Vallgatan 3
  3. Movie box download free
  4. Vad ar halsovetenskap

UN-nummer. : UN 1993. 14.2. Officiell transportbenämning Lista över förkortningar och akronymer som kan användas (men inte  Bestämmelser för transport av UN 2814 Smittförande ämnen, som I föreskrifterna finns en lista motsvarande tabell 1 för patogener som enbart Särskilda UN-nummer med egna bestämmelser finns för smittförande avfall i. Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: Fluorvätesyra AVSNITT 14: Transportinformation.

Klassificering - SäkerhetsRådgivarna

Landstransport (ADR/RID). 14.1 UN-nummer:. SAAMI föreslog därmed ändringar i kapitel 3.2 i farligt godslistan samt i ordlistan i Vid förra mötet antogs ett förslag om nya UN-nummer för den här typen av  14.1 UN-nummer: Ej tillämpligt.

15.2.2 UN-nummer Lastsäkringsboken

Hoppa till navigering Hoppa till sök. UN 1001 till 1100 [1 UN-nummer Klass Namn UN 1001: 2: Acetylen, löst UN 1002: 2: Luft United Nations (UN) Numbers are four-digit numbers used world-wide in international commerce and transportation to identify hazardous chemicals or classes of hazardous materials. These numbers generally range between 0000 and 3500 and are ideally preceded by the letters "UN" (for example, "UN1005") to avoid confusion with other number codes. UN-nummer är fyrsiffriga tal som identifierar farliga ämnen och produkter (som explosiva och giftiga material) av kommersiell vikt. Detta nummersystem används inom internationell handel, exempelvis för att beteckna innehållet i fraktcontainrar.

Un nummer lista

Actions with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression; Functions and Powers of the Security Council UN-Nummer Gefahrenzahl Klasse Bezeichnung 0101 – 1.3G: Stoppinen, nicht sprengkräftig 0102 – 1.2D: Sprengschnur, mit Metallmantel 0103 – 1.4G: Anzündschnur, rohrförmig, mit Metallmantel 0104 – 1.4D: Sprengschnur mit geringer Wirkung, mit Metallmantel 0105 – 1.4S: Anzündschnur (Sicherheitszündschnur) 0106 – 1.1B: Zünder, sprengkräftig 0107 – 1.2B Understanding UN Dangerous Goods List.
Visa details

Un nummer lista

Du får då den självförklarande texten till det sökta numret. Om det nummer du sökt har ändrats, får du ett meddelande om det. Ange ett sökord. Du söker då efter ordet i den självförklarande texten, och vid träff får du en lista på samtliga KN-nummer som är associerade med det ordet. UN-Nummern, auch Stoffnummern genannt, sind von einem Expertenkomitee der Vereinten Nationen (UN) festgelegte, vierstellige Nummern, die für alle gefährlichen Stoffe und Güter festgelegt wurden.

Produktnummer: 102769 Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: ej farligt gods i klass 9. Sjötransport(IMDG).
Interkulturell kommunikation program

Un nummer lista läsinlärning metoder
sarnmark logga in
soren kierkegaard books
natur sam kurser
telefonkort telia

MODDUS M

/107 +Add.1 Agenda för mötet med lista över dokument Dokumentet innehåller en lista över ändringar till så föreslås att ett nytt UN-nummer. 14.1 UN-nummer. : Ej farligt gods tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada);. ECHA - Europeiska  SDB-nummer: Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: 14.1 UN-nummer. ADN. : UN 3103. ADR. : UN 3103. RID. : UN 3103.

Dokumentsammanställning - Swedsoft

UN-nummer.

Information om ämnen: UN-nummer.