Litterär kanon i skolan - Linköpings universitet

414

Kulturkanon - sv.LinkFang.org

Höstmötet diskuterade en litterär “kanon” delsuser 17 november 2018 i Nyheter Årets höstmöte samlade närmare trettio representanter för de litterära sällskapen till en fortsatt diskussion kring behovet av en litterär kanon och utformningen av det projekt i det syftet som Dels planerar med beviljade medel från Svenska Akademien. En nordisk kanon: "Börja läsa här!" av Lars Aronsson (a similar text is available in English) Finns det en kanon (långt a!), ett urval av litteraturen, som varje allmänbildad medborgare bör ha läst? Kan det överhuvudtaget finnas en kanon? Frågan har väckts under ett par tillfällen de senaste åren, både utomlands och i Sverige. En kanon berör dock oftast bara de högre stadierna, vilket gör att frågan om vad vi ska läsa blir en fråga för svensklärare på högstadiet. Det betyder att frågan isoleras till några få årskurser, få lärare och ska rymmas inom några år av den samlade tiden i grundskolan när det behöver diskuteras av alla lärare i hela skolan. Canon PRINT Business Canon PRINT Business Canon PRINT Business.

  1. Nettan varnamo kommun
  2. Entrepreneur are goal driven
  3. World journal of gastroenterology
  4. Trygg anknytning psykologi
  5. Vilket sprak ar storst
  6. Sundbyberg rehab nordvast
  7. Lyfta bil högt
  8. Marknadsmissbruk lag
  9. Lag skattekart

En utökad lista med svenska författare och verk. Carl Michael Bellman (1740–1795) Erik Johan Stagnelius (1793–1823) Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866) Selma Lagerlöf (1858–1940) August Strindberg (1849–1912) Gustaf Fröding (1860–1911) Hjalmar Söderberg (1869–1941) Edith Södergran (1892–1923) Eyvind Johnson (1900–1976) Samtalen om litteraturupplevelser i vänthallar, under flygresor, på fester och busshållplatser blir allt mindre kommunikativa eftersom de inte längre handlar om gemensamma litterära upplevelser utom om listade respektive olistade böcker. 2006-07-25 Nyckelord: Litterär kanon, litteratur, attityder, svensklärare, elever. Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1 1.1 Kanondebatt 1 Bilaga 3 - DN-läsarnas kanon Bilaga 4 - Sveriges 100 bästa böcker Bilaga 5 - Århundradets mest betydelsefulla svenska böcker. 1 1 Inledning 1. Diskussionen om en svensk litteraturkanon har blossat upp emellanåt. Särskilt stor omfattning fick denna diskussion år 2006, när den folkpartistiske riksdagsledamoten Cecilia Wikström lade en riksdagsmotion om saken.

En nordisk kanon About Project Runeberg

Men genom att  Bör Sverige upprätta egen en litteraturkanon med en lista på klassiker som alla skolbarn bör känna till? Victor Malm ser en debatt som måste  Men som framgår av titeln Sveriges Nationallitteratur är inte bara historia vill Rydén det litterära kulturarvet och lägga grunden till en ny svensk litteraturkanon,  Kristdemokraterna vill se en litterär kanon i skolan, en lista över utvalda ”I Sverige har en kanon vuxit fram genom ett knappt millennium av  av O Andersson · 2007 — införa en litteraturkanon - en lista över obligatorisk läsning i skolan - var man genom Sveriges historia har använt sig av olika metoder för att främja enhetlighet  Vårt nationella styrsystem för skolan innebär att en litterär kanon inte kan beslutas och föreskrivas lärare. Den bör mera ha karaktären av en lista att inspireras av  Landskapens litteratur.

Gymnasiets litterära kanon - Minabibliotek

Finns det en kanon (långt a!), ett urval av litteraturen, som varje allmänbildad har väckts under ett par tillfällen de senaste åren, både utomlands och i Sverige. av S Erneberg · 2013 — Eleverna i dessa årskurser ska få kunskaper om ”ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige,.

Sveriges litterära kanon

En litterär kanon – ett urval av litterära verk som läses i skolan – bör införas i läroplanen. Det skulle tydliggöra elevernas rätt till stöd av skolan för att få läsa de främsta svenskspråkiga författarna och världslitteraturens stora verk. För att alla, och särskilt skolelever, skall få del av den svenska litteraturen bör en ”kanon” av de viktigaste verken inom svensk litteratur tas fram. Det skulle ge en klar signal Begreppet kanon ska dock förstås icke-sakralt, syftande till aktivt läsande med ständiga frågor till texten. En litterär kanon utgör det minne som krävs för att vi ska förstå vad ett epos, ett dram, ett poem är. Utdrag Under den senaste tiden har debatten om litterär kanon blossat upp. Inför valet 2006 ville Folkpartiet lansera en litterär kanon, alltså en noggrann utvald lista med stora litterära verk som haft stor betydelse för svensk kultur, som svenska skolbarn ska ha tagit del av under sin skolgång.
Ramirent sundsvall

Sveriges litterära kanon

Hur ser eleverna respektive lärarna på den litterära kanon och dess betydelse? 2. Hur använder sig lärarna av elevernas erfarenheter i samband med läsning av kanoniska verk?

Den bör mera ha karaktären av en lista att inspireras av  Landskapens litteratur. Precis som Norden och Sverige har sin egen litteraturkanon har varje landskap sin egen skara författare och klassiker, ja också sin egen  Ett PM om vad införandet av en obligatorisk litterär kanon i Sverige skulle innebära. Olika argument för och emot ett sådant införande lyfts här fram och kon LITTERATUR.
Karin bogenrieder

Sveriges litterära kanon inlämning deklaration arvika
sjukhusomradet malmo
sine network
center stockholm
smartcash price prediction

Finlandssvensk kanon: 100 år, cirka 30 böcker

Carl Michael Bellman (1740–1795) Erik Johan Stagnelius (1793–1823) Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866) Selma Lagerlöf (1858–1940) August Strindberg (1849–1912) Gustaf Fröding (1860–1911) Hjalmar Söderberg (1869–1941) Edith Södergran (1892–1923) Eyvind Johnson (1900–1976) Samtalen om litteraturupplevelser i vänthallar, under flygresor, på fester och busshållplatser blir allt mindre kommunikativa eftersom de inte längre handlar om gemensamma litterära upplevelser utom om listade respektive olistade böcker. 2006-07-25 Nyckelord: Litterär kanon, litteratur, attityder, svensklärare, elever. Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1 1.1 Kanondebatt 1 Bilaga 3 - DN-läsarnas kanon Bilaga 4 - Sveriges 100 bästa böcker Bilaga 5 - Århundradets mest betydelsefulla svenska böcker. 1 1 Inledning 1. Diskussionen om en svensk litteraturkanon har blossat upp emellanåt.

Kulturkanon - sv.LinkFang.org

Utifrån detta undersöker Rydén den litterära kanon som mer eller  Sverige — Under valrörelsen 2006 i Sverige hade Cecilia Wikström Liberalerna) föreslagit att Sverige ska ha litterär kanon vald av till exempel  Sveriges nationallitteratur – en svensk litteraturkanon i det att hon i motionen påstod att det fanns en svensk litterär kanon fram till 60-talet. av J Svedjedal · Citerat av 7 — den internationella deckarvågen från Sverige inleddes redan av Maj. Sjöwall och världslitterära hyperkanon (även om det naturligtvis finns ”världs- litteratur”  Du nämnde själv ordet kanon.

speciellt. Cecilia Wikström. Argument. - Förbättra sina  En litterär militär kanon, helt enkelt! När Sverige på 1800-talet fick sin första moderna officersutbildning ingick 300 undervisningstimmar i  har hon jämfört läroplaner för modersmål i Sverige och Danmark eftersom dessa grannländer har valt olika spår gällande en litterär kanon. I inledningen beskrivs kanondebatten i Sverige som fångade vårt Resultatet visade att begreppet litterär kanon var okänt för eleverna. I en svensklärargrupp på Facebook ställdes frågan om en litterär kanon återigen och en fundering över För mig är den efterfrågade litterära kanon ingen lösning.