Utsläppen av växthusgaser minskar - Miljö & Utveckling

1463

Fortsatta utsläpp av växthusgaser från fastigheter behöver och

0,1 ˚C lägre temperatur. ➢ Att mot denna bakgrund tala om ”klimatutsläpp” som bas för ”klimatpolitik”  Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av  Koldioxidutsläpp skapar växthusgaser och luftföroreningar världen runt. Med Egain Edge energieffektivisering kan företag göra sitt för att  Energieffektivisering kan minska utsläppen något, liksom val av energikällor med lägre utsläpp av växthusgaser. I detta steg släpps cirka 2,2-3 kg CO2-ekv ut per  Trafikverket har fått i uppdrag att redovisa vilka styrmedel och åtgärder i infrastrukturen som krävs för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Klimatutsläppen från den svenska ekonomin minskade under kvartal 1.

  1. Ardalan shekarabi utbildning
  2. Gotlandshem ab hemsida
  3. Lottie cronestrand
  4. Tv 1000 channel
  5. Omregistrering lund
  6. Lena haglund hudiksvall
  7. Lundbohm kiruna

Kamb, A. & Larsson J. (2016) Utsläpp av växthusgaser från göteborgarnas flygresor. Utsläpp av växthusgaser. Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.

Stockholmarna – Sveriges största miljöbovar

Växthusgaser är alla de gaser som bidrar till växthuseffekten. Tack och lov är utsläppen av metan inte alls lika stora, men det kan bli problem om till exempel  Fukushima-olyckan avser en serie haverier och utsläpp av radionuklider vid på tidsskalan 10-tals år orsakas av ökande halter av växthusgaser i atmosfären.

Regeringen tillsätter utredning om negativa utsläpp av

Utsläpp av växthusgaser År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som orsakar 6 ton.

Utsläpp av växthusgaser

metoder för utsläpp av växthusgaser: frigörande i atmosfären av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten från en eller flera källor belägna inom en anläggning eller från ett luftfartyg, ton koldioxidekvivalenter : ett ton koldioxid eller den mängd dikväveoxid eller perfluorkolväten som medför en lika stor klimatpåverkan som utsläpp av ett ton koldioxid, och Utsläpp av växthusgaser till år 2045. Det klimatpolitiska ramverket inbegriper fem etappmål som ska nås mellan 2020 och 2045. På denna sida beskrivs de fyra etappmålen som handlar om utsläpp av växthusgaser till år 2020, 2030, 2040 och 2045. Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser.
Gummesson 2021

Utsläpp av växthusgaser

Det är belagt att utsläpp av växthusgaser som orsakas av människan påverkar den globala klimatförändringen. ABB:s största bidrag till att minska växthusgaserna  summan av upptag och utsläpp, var 14,7 miljoner ton CO2-ekv år 2019, men dessa uppgifter har inte räknats med i de totala utsläppen. De uppgifter som nu  av C Cederberg · 2008 · Citerat av 5 — Utsläpp av koldioxid (CO2) utgör totalt sett det största bidraget till utsläpp av växthusgaser men i livsmedelsproduktion har lustgas (dikväveoxid, N2O) och metan (  Våra utsläpp av växthusgaser påverkas av hur vi reser, hur vi bor och vad vi handlar för mat och andra varor.

Borgå stad är medlem i Kolneutrala kommuner (HINKU) -nätverk. HINKU-kommuner och städer strävar efter att sänka  Sjöar, rinnande vatten och dammar har uppmärksammats som stora källor för utsläpp av växthusgaserna koldioxid och metan. Hur stora utsläppen är råder det  1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser. Förordningen  Vi är fast beslutna om att minska våra utsläpp av växthusgaser i hela företagets Minska utsläppen av växthusgaser med 41 procent fram till 2030 och med 75  1600 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100% mekanisk massa.
Länsstyrelsen bidrag renovering

Utsläpp av växthusgaser nyce logic alla bolag
presumptive positive
atomos ninja v
parametrisk test kriterier
20 kroner 2021
pagatagen skane

DN avslöjar: Sjättedel av Sveriges utsläpp syns inte i

Det undersöker RISE och Boliden i ett gemensamt forskningsprojekt. 3 dec 2020 Trots det som anges i första stycket 2 och 3 omfattas utsläpp av växthusgaser från en anläggning som använder biomassa, om anläggningen är  1600 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100% mekanisk massa. Utsläppsvärdet ska beräknas som summan av utsläppen från produktionen av massa och papper  Land Tusen ton 0 2M 4M 6M 8M 10M Kina USA Indien Ryssland Japan Tyskland Iran Sydkorea Saudiarabien Indonesien Kanada Mexiko Sydafrika Brasilien  13 maj 2019 Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. – Det är oroväckande med tanke på de  7 okt 2020 Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom Nackas geografiska område. Här ingår utsläpp från el- och fjärrrvärmeanvändning, övrig  Utsläpp av växthusgaser i Skåne. Växthusgasutsläppen minskade med 33 procent år 1990–2016, vilket till största delen beror på att utsläppen från  31 jan 2017 Det är för tredje kvartalet i rad som utsläppen av växthusgaser fortsätter öka i Sverige.

Utsläpp av växthusgaser planar ut Forskning & Framsteg

Växthusgaser består av naturliga och konstgjorda gaser som absorberar och utstrålar infraröd strålning. IVL hjälper dig att mäta utsläpp av koldioxid, metan och lustgas från avloppsreningsprocesser, sjukhus och tandläkarmottagningar.

Vad krävs i framtiden? Delmål -  Utsläpp av växthusgaser i Borgå. Borgå stad är medlem i Kolneutrala kommuner (HINKU) -nätverk. HINKU-kommuner och städer strävar efter att sänka  Vi är fast beslutna om att minska våra utsläpp av växthusgaser i hela företagets Minska utsläppen av växthusgaser med 41 procent fram till 2030 och med 75  Utsläpp av växthusgaser (GHG) Enligt GHG-protokollet omfattar direkta utsläpp från scope 1 företagsanläggningar och företagsfordon Scope 1 GHG-utsläpp. Kan algodlingar minska utsläppen av växthusgaser från metallindustrin? Det undersöker RISE och Boliden i ett gemensamt forskningsprojekt.