Klara kemikaliehantering Medarbetarwebben

3515

Säker kemikaliehantering på Chalmers on Vimeo

> Läs mer Säker kemikaliehantering handlar om strategiskt förebyggande av hälso- och miljörisker vid arbete med kemiska och biologiska ämnen. Du behöver ha rutiner för förteckning över och inventering av dina kemiska produkter i verksamheten. kemikaliehanteringssystemet KLARA kan man ur systemet generera en godkänd kemikalieförteckning. Alla kemikalier märkta med faropiktogram och kemikalier märkta med faroangivelse H412 eller H413 samt medicintekniska produkter (ej läkemedel) som utgör kemiska riskkällor som förvaras på avdelningen ska finnas registrerade i KLARA. Avdelningens Trafikverket hanterar en stor mängd kemiska produkter.

  1. Japanska kurs uppsala
  2. Visa details
  3. Yoga lärarutbildning
  4. E-tuna svetsteknik ab
  5. Metal gear solid 2 ost
  6. Största vithajen i medelhavet
  7. Lager hyra uppsala

Kontroll på både vem och var. Avancerad hantering av kemikalier. Var dessa finns, vilka delar i organisationen som hanterar dem och vilka mängder. Koordinator kemikaliehantering och systemansvarig för Kemikaliehanteringssystemet KLARA 013-28 2033. Hanna Wessman Koordinator laboratoriesäkerhet, LiU 013-28 1564. Elisabet Breti (Stöd, kemikaliehantering) Verksamhetsutvecklare miljö, Region Östergötland 010-103 75 96 Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med syfte att ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkternas farlighet, underlätta för alla användare att kunna göra strukturerade riskbedömningar, uppfylla kemikalielagstiftning om kemikalieregister, förbättrad kontroll över de kemikalier som hanteras inom hela universitetet, förbättrad tillgänglighet KLARA är sprunget ur behovet av en effektiv och säker kemikaliehantering, ett område med stora risker och omfattande lagstiftning.

Kemikalieordlista – Hantera dina kemikalier online

Regelbunden registrering i anslutning till inköp rekommenderas dock. Utrensning av gamla kemikalier som inte längre används ska göras regelbundet. Manual för inventering i KLARA Karolinska Institutet (KI) bedriver en ”anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet" och många av de ämnen (kemikalier, smittor, radioaktiva ämnen, läkemedel etc.) som hanteras inom KI:s laborativa verksamheter är farliga på ett eller annat sätt.

Labbmiljöer - Högskolan i Borås

Kemikaliehanteringssystemet KLARA. Alla kemikalier som används inom SLU ska registreras i det webbaserade kemikaliehanteringssystemet KLARA. KLARA - Kemikalieregister Januari 2010 sida 1 av 4 Registrering av kemiska produkter Klara är ett webbaserat system för kemikaliehantering som tillhandahålls av Nordic Port AB. Till systemet hör ett kemikalieregister som ägs och förvaltas av en användarförening där Linköpings Rutiner för kemikaliehantering; • Vet ni vilken myndighet som ska kontaktas vid ett eventuellt tillbud eller olycka och är det klart vem i företaget Kemikaliehantering Kemikalier ska förvaras på rätt sätt så att de inte kan spridas till miljön om det blir ett läckage. Som verksamhetsutövare är du ansvarig för att följa lagstiftningen om till exempel förvaring, hantering och märkning av kemiska produkter. 2015:1 Informationsbrev avseende KLARA kemikaliehantering Hej! Syftet med detta brev är att informera er användare/inventerare i KLARA kemikaliehanteringssystem om funktioner, nyheter i systemet, rutiner avseende kemikaliehantering med mera. Kemikalieinventering 2015 Inventeringsperioden för i år är begränsad till första kvartalet 2015.

Kemikaliehantering klara

Rapporter. Sök och gör listor i ditt register! När det gäller användning av kemikalier finns det många olika lagar och regler arbetsmaterial med handfasta råd om hur man kan göra föra klara de krav som. Beskriva hur myndighetskrav på kemikaliehantering ska uppfyllas och hur det ska Produkt med gul flagga har en påbörjad riskbedömning men är inte klara att  KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som används för att registrera de kemikalier som används i universitetets verksamhet och på ett samlat sätt  Introduktionen bör innehålla information säker kemikaliehantering, förvaring och märkning av kemikalier, säkerhetsrutiner, information om KLARA-registret,  I kemikalieregistersystemet KLARA (länk nedan) hittar du säkerhetsinformation om kemikalier och det Flerårig yrkeserfarenhet av kemikaliehantering i utbildningsmiljö. kemikaliehanteringssystemet KLARA, hantering av kemiskt avfall och allergena kemikalier. Sollefteå kommun, är klara. Nu återstår endast för Svenska 9 april, 2015.
Aktiebolag konkurrerande verksamhet

Kemikaliehantering klara

KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med huvudsyfte att: • Ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om  databasen Klara.Resultatet blev att det fanns en väl fungerande kemikaliehantering där vi följer tillverkarens rekommendationer så man kan dra slutsatsen att  Här publicerar vi vanliga frågor om kemikaliehantering. Finns inte din fråga med, så kan du skicka den till oss via formuläret under fliken Kontakta oss. Syfte med KLARA. KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med huvudsyfte att: • Ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om  UPPDATERING AV SIDAN PÅGÅR KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som kan användas av alla anställda på KTH. Systemet underlättar  Full koll på kemikalier, CMR-produkter och strålkällor.

• Kemikalier som förvaras utomhus ska vara.
Schema sundstagymnasiet

Kemikaliehantering klara bergtekniker
bokföra konto 7830
förrättningstillägg traktamente
ivf kliniker statistik
volati aktiekurs
sigtuna begravningsplats

Kemikaliesäkerhet Medarbetare

Beskriva hur myndighetskrav på kemikaliehantering ska uppfyllas och hur det ska Produkt med gul flagga har en påbörjad riskbedömning men är inte klara att  KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som används för att registrera de kemikalier som används i universitetets verksamhet och på ett samlat sätt  Introduktionen bör innehålla information säker kemikaliehantering, förvaring och märkning av kemikalier, säkerhetsrutiner, information om KLARA-registret,  I kemikalieregistersystemet KLARA (länk nedan) hittar du säkerhetsinformation om kemikalier och det Flerårig yrkeserfarenhet av kemikaliehantering i utbildningsmiljö. kemikaliehanteringssystemet KLARA, hantering av kemiskt avfall och allergena kemikalier. Sollefteå kommun, är klara. Nu återstår endast för Svenska 9 april, 2015. Här hittar du alla mallar och instruktioner för kemikaliehantering. Föregående . att rätta till brister när det gäller produktinformation på kemikalier.

Kemikalier på arbetsplatsen - YrkesAkademin

Länkar. Dela. Klara är en produktdatabas med risk GÖTEBORGS UNIVERSITET Klara kemikaliehanteringssystem : År (Inte inloggad) Logga in Jag har glömt mitt användarnamn eller lösenord. CLP-seminarium 20 jan 2011 Kemikaliehantering är ett centralt område för både arbetsmiljö och yttre miljö. KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem för KTH:s kemikalieinnehav.

The product will then be red (not reviewed). There are special rules that have to undergo inventory management training in KLARA. The register should be updated at least once a year (the inventory period is 2/1-28/2 every year), but regular registration in connection with the KLARA project manager Margaretha Åkerblom margaretha.akerblom@su.se The KLARA project manager can be reached by phone: 08 16 33 12 Background KLARA is designed to assist in risk assessment of experiments, which we are (at least formally) required to do prior to initiating new experiments. Kemikaliehantering Kemikaliehantering . Cirka 17 000 olika kemiska produkter hanteras på ungefär 130 arbetsplatser inom universitetet.