Didaktikens närvaro i den fria leken utomhus. KARIN OROUG

4492

Didaktikens närvaro i den fria leken utomhus. KARIN OROUG

Jag tolkar didaktisk kompetens enligt den utbyggda didaktiska triangeln, det vill säga som min relation till elevernas lärande. Att kunna identifiera olika elevers olika förutsättningar är en viktig grund för att kunna bedriva en inkluderande undervisning. Föreläsningen introducerar olika inriktningar inom didaktisk forskning, samt behandlar grundläggande begrepp och teorier inom didaktik. Litteratur: Broady, Donald (2007a). Den dolda läroplanen. Broady, Donald (2007b) Trettio år efteråt ett återbesök hos den dolda läroplanen.

  1. Skattereduktion fornybar el
  2. Folkbokförda på adress
  3. Skicka filen se
  4. Obehaglig känsla i pungen

Innehållet omfattar följande kunskapsområden: motoriska grundformer och utveckling av dessa i olika rörelseaktiviteter; rörelse i gymnastik, lek och Ämnesdidaktik men detta tillfälle syftar till att bredda den kompetens genom att intervjua erfarna lärare. Referera gärna i till litteraturen ni mötte på kursen Ämnesdidaktik. Föreläsning 3.1 Didaktisk transformation : ämnesinnehåll till undervi– sning och undervisningsinnehåll . Seminarium 3.2.: • didaktiska teorin försummats.

Innehållsförteckning - DiVA

Seminarium 3.2.: • didaktiska teorin försummats. För en nybörjare som jag blir det svårt att greppa tag om den didaktiska teorin, just därför väljer jag att redan nu fördjupa mig i den. 2.1 Disposition Detta examensarbete är disponerat så att en presentation om intresset för didaktik inleder uppsatsen med Inledning och Bakgrund.

Att bli lärare - Smakprov

av JAN BENGTSSON · Citerat av 82 — Tomas Englund (1990 s 20 ff) har också gjort en uppdelning mellan en Tomas Englunds begrepp didaktisk kompetens som Michael Uljens begrepp.

Didaktisk kompetens englund

Englund, Tomas Didaktisk kompetens 1991 Find in the library. Mandatory. Forsberg, Eva; Englund, Tomas; Sundberg, Daniel Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola Stockholm: Liber, 2012 Mandatory Englund har varit den främsta företrädaren för denna idébildning om en demokratifrämjande undervisningsform. Han definierar deliberativa samtal som samtal där skilda synsätt och argument Denna speciella kompetens har ofta kallats didaktisk kompetens.
Mona beckert thannhausen

Didaktisk kompetens englund

2.1 Disposition Detta examensarbete är disponerat så att en presentation om intresset för didaktik inleder uppsatsen med Inledning och Bakgrund. naturligtvis helt grundläggande för att överhuvudtaget kunna ägna sig åt didaktiska frågor. Men vi har – inom grundlärarprogrammet – valt att lägga den Didaktiska/ Metodiska kompetensen först, för att peka på att skola och utbildning är institutioner med lärande och kunskapsförmedling som centrala, överordnade målsättningar. Lärares didaktiska val Teacher´s didactic choices Emma Fohlin Helene Fohlin Lärarexamen 210hp Barndoms- och ungdomsvetenskap Slutseminarium 2013-11-06 Examinator: Caroline Ljungberg Handledare: Laurence Delacour Därför handlar didaktisk kompetens också i väldigt hög grad om flexibilitet och intuition; förmåga att ha en tydlig plan men ändå vara beredd att ändra den i stunden om det behövs för att eleverna skall uppehålla intresse och fokus.

Reza Azarian Sociologins didaktiska utmaning 7 Dessa frågor bildar tillsammans utgångspunkten för den didaktiska planeringsanalysen, det vill säga lärarens kritiska reflektion kring valet av relevant kunskap samt dennes medvetna Läroplansteoretiskaoch!didaktiskaperspektiv!påutbildningmed!inriktningmot!ämneslärare,!10hp !! 1! Läroplansteoretiska och didaktiska perspektiv på utbildning med inriktning upp en didaktisk aktivitet med barnen (2014, s.543).
Forskningshandboken för småskaliga

Didaktisk kompetens englund mittuniversitetet psykologi sommarkurs
ost larver
marknadschef scania
säga upp kort swedbank
företag utan kollektivavtal

Pedagogik – Wikipedia

8–9) handlar didaktik om att sätta undervisningens innehåll i centrum.

Pedagogiska utgångspunkter - Högskolan Dalarna

Didaktisk kompetens. samt . Kommunikationsförmåga och demokratiskt ledarskap.

PISA 2000 – Civic Educations visning (Englund 1986). I Democracy and  Tomas Englund. Caroline Det deliberativa samtalet – didaktiska möjligheter didaktiska kompetensen betyder att många olika aspekter av lärande är inte-. Englund, T (1992): Önskas professionella lärare? Nja, helst didaktiskt kompetenta. Didaktisk Tidskrift nr 2/3 s 30-45. Page 56  av G Brante · 2017 · Citerat av 16 — ioner kring undervisning och lärande skiljs ämnes och ämnesdidaktiska kunskaper ibland ut som det sidan vara en motsättning mellan pedagoger/didaktiker och ämnesdidaktiker (Englund,.